Muslimske kvinner speeddate

muslimske kvinner speeddate

Forskningen til van Es viser at likestillingsspørsmålet var viktig i Norge allerede da de første pakistanske innvandrerne kom til landet på tallet.

I stortingsmeldinger fra den samme perioden var man opptatt av hvordan gjestearbeiderne, som de ble kalt på den tiden, hadde med seg konene sine og at disse også trengte et tilbud.

Avisartiklene jeg har analysert viser en sensasjonspreget debatt hvor norske journalister ikke hadde den samme kulturelle sensitiviteten som vi ser i dag. Hun hevder at debatten likevel viser at man vektla kvinnefrigjøring og likestilling helt fra begynnelsen. Slik sett har debatten i Norge vært mer ensidig når det kommer til minoritetskvinner. I Nederland har man vært mer opptatt av andre aspekter ved kvinnenes identitet, i tillegg til kjønn.

Stine Helena Bang Svendsen påpeker at man må se debatten om multikulturalismen i Norge i sammenheng med den nasjonale uviljen mot å forholde seg til norsk rasisme. Samtidig spiller den utbredte fornektelsen av rasisme i det norske samfunnet en rolle her, mener hun. Likevel har denne forståelsen av debatten hatt lite gjennomslagskraft i norsk offentlighet.

Årsaken til dette er ikke at kunnskapen om rasisme er lite tilgjengelig i Norge, men at uviljen mot å ta den innover seg er veldig sterk. Når en type politikk blir oppfattet som en del av en spesifikk kultur, slik tilfellet er når man setter likhetstegn mellom Norge og likestilling, er det ifølge Svendsen fordi politikken har oppnådd status som relativt ukontroversiell.

Dette gjør at politikken kan tolkes som en egenskap ved det norske samfunnet som helhet, sier hun. Den framstiller det norske samfunnet som allerede likestilt, på tross av det faktum at det slett ikke er det. I et antirasistisk perspektiv er en slik forståelse av likestilling som kultur problematisk fordi den framstiller verdier som finnes i mange land og kulturer som spesielt for en hvit norsk kultur.

I debatten antas det i dag ofte at likestilling og frigjøring er noe som kommer ved å tilpasse seg lokale verdier. Polariseringen gjør at det blir vanskeligere å snakke om problemer internt i minoritetsmiljøer i frykt for ytterligere stigmatisering.

Derfor er det viktig å snakke om likestillingsproblemer i en antirasistisk kontekst. I boka har van Es fokusert både på sekulære og religiøse kvinner. Organisasjonenes brosjyrer og medlemsblader er med på å fortelle hvordan disse kvinnene ser seg selv: For eksempel om de arrangerer kurs om likestilling og kvinnefrigjøring, eller om de heller fokuserer på jobbsøkerkurs.

Nå er undertrykkelse blitt et slags stempel man kan bruke for å skille mellom de som kvalifiserer som rettmessige borgere, og de som ikke gjør det, sier van Es. Kvinner og menn var like mye verdt, men oppfylte forskjellige roller i samfunnet. I senere tid har imidlertid mange unge, muslimske kvinner begynt å identifisere seg som muslimske feminister, og bruker Koranen og hadith aktivt for å argumentere for mer likestilling. Dette markerer et historisk skille i hvordan disse kvinnene ser på forholdet mellom feminisme og Islam.

Artikkelen ble først publisert i Kilden kjønnsforskning. Margaretha van Es har undersøkt hva kvinner med muslimsk bakgrunn i ulike minoritetsorganisasjoner har sagt om seg selv og Islam i årene mellom og Hun har intervjuet kvinner i fjorten religiøse og sekulære organisasjoner i Norge og Nederland.

I tillegg har hun studert arkivdokumenter, avisartikler og stortingsmeldinger. Multikulturalisme brukes som oftest for å beskrive samfunn som er sammensatt av grupper med ulik etnisk og kulturell bakgrunn.

Som politisk prinsipp handler multikulturalisme om å anerkjenne minoritetsgruppers rett til egen kultur og identitet. Staten tilrettelegger her for at minoritetsgrupper til en viss grad kan organisere seg selv når det gjelder kulturelle eller religiøse saker, og tar heller ansvar for integrering gjennom arbeidsmarkeds-, bolig- eller velferdspolitikk.

Dette står i motsetning til assimilering, hvor minoritetsgrupper må endre kulturelle verdier for å tas opp i storsamfunnet. Multikulturalisme som politisk prinsipp har blitt kritisert for å håndtere mangfold ved å kategorisere folk i etniske, kulturelle og religiøse grupper. Top menu Annonser på forskning. Nettavis om norsk og internasjonal forskning. Margaretha van Es har forsket på hvordan muslimske kvinner i Nederland og Norge organiserer seg.

Motreaksjon Margaretha van Es har forsket på hvordan muslimske kvinner i Nederland og Norge organiserer seg, enten i religiøst funderte organisasjoner eller basert på deres identitet som innvandrer. Oppmuntret muslimsk identitet Hun forteller at tallet i Nederland var preget av håp og framtidsoptimisme på innvandrernes vegne.

Likestilling som kultur Innvandringsoptimismen i Nederland endret seg etter terrorangrepene mot USA i Kjempar om det muslimske kvinneidealet Kvinnefrigjøring vektlagt fra starten Forskningen til van Es viser at likestillingsspørsmålet var viktig i Norge allerede da de første pakistanske innvandrerne kom til landet på tallet. Hun peker på at kritikken av multikulturalismen i Norge kom allerede på tallet.

Likhetstegn mellom kultur og politikk Stine Helena Bang Svendsen påpeker at man må se debatten om multikulturalismen i Norge i sammenheng med den nasjonale uviljen mot å forholde seg til norsk rasisme.

De ulikestilte andre Flere islamske feminister I debatten antas det i dag ofte at likestilling og frigjøring er noe som kommer ved å tilpasse seg lokale verdier. Undertrykkelse som stempel —  Jeg har også sett på arkivmaterialet organisasjonene selv har tatt vare på. Begrepet «undertrykt» har i følge van Es også endret seg. Muslimske kvinner som definerer seg som feminister er det imidlertid blitt flere av.

I samarbeid med Kilden kjønnsforskning. Artikkelen er utgitt av et uavhengig nyhetsmagasin som utgis av Kilden kjønnsforskning. Hva er feminisme i islam? Kjempar om det muslimske kvinneidealet. Hun har skrevet doktorgrad om muslimske skilsmisser i Norge. En muslimsk mann har rett til å skille seg fra sin kone, uten noen årsak. Kvinner har svakere rettigheter, i de fleste tilfeller må de bevise i en sharia-domstol at en eller flere betingelser ikke er oppfylt, sier forskeren:.

Ifølge forskeren er problemet også knyttet til krav i tradisjonell, muslimsk familierett, og kultur, som sier man ikke skal gå ut av ekteskapet før man i hvert fall har prøvd en gang til. Basim Ghozlan, forstander i Rabita-moskeen, sier de samarbeider med fire-fem andre store moskeer for å håndtere saker der kvinner kommer i en skvis.

Jeg tror ikke moskeene nekter, men at de mangler ressurspersoner, krefter og kunnskap til å håndtere disse sakene, som er vanskelige og krevende. Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen.

Tormod Strand tormodstrand Journalist. Moskeen skal ha rådet henne til å gjøre et nytt forsøk på ekteskapet. Går til sak mot staten — krev Spinraza også til vaksne. Økt hatkriminalitet ti år etter likestilt ekteskapslov. Se oversikten der du bor: Her er Norges skjulte søppeldynger. Norske myndigheter ville tie dem i hjel.

. april. universitetet i houston speed dating (). Christian Tybring- Gjedde Varamedlem, væren kvinner dating scorpio menn, A. Varamedlem, beste. See cart. To Checkout. Norsk Svensk. Hjem · Produkter · Menn · Kvinner · Smykker · Interiør · Manualer · Hjem · Produkter · Menn · Kvinner · Smykker · Manualer. nov Flere norske muslimske kvinner varsler om store problemer med å få godtatt en muslimsk skilsmisse i Norge. – Kvinner opplever av og til å bli. Russian women dating random webcam chat

ESKORTE MENN ESCORTE & MASSASJE

Muslimske kvinner speeddate

Margaretha van Es har forsket på hvordan muslimske kvinner i Nederland og Norge organiserer seg. (Illustrasjonsfoto: dboystudio / Shutterstock / NTB scanpix ). okt På Høgskolen i Østfolds jobbportal sakspouses.org blir du synlig for våre studenter og nyutdannede både i Norge og internasjonalt. See cart. To Checkout. Norsk Svensk. Hjem · Produkter · Menn · Kvinner · Smykker · Interiør · Manualer · Hjem · Produkter · Menn · Kvinner · Smykker · Manualer.